ReTHINK your strategy; Quick scan

Het ‘next normal’ vraagt om herijking van de organisatiestrategie. Onveranderd daarbij is dat een succesvolle strategische positionering authentiek, relevant en onderscheidend dient te zijn. Echter draait het niet langer enkel om de marketingoriëntatie en klantfocus van een organisatie. In het nieuwe normaal zijn de positie die een organisatie inneemt binnen ecosystemen én haar maatschappelijke oriëntatie net zo goed van strategisch belang.
Hoe staat de organisatie waarvoor jij werkzaam bent er voor? En waar liggen opties om de basis van de organisatiestrategie te verbreden? Na het beantwoorden van vijf vragen krijg je een goed beeld van waar optimalisatie nodig is en waar de groeimogelijkheden liggen.

"(Kies 1 antwoord)" geeft vereiste velden aan

Hoe staat het met de operational excellence?(Kies 1 antwoord)
In hoeverre wordt ingezet op productinnovatie?(Kies 1 antwoord)
Staat de klant centraal?(Kies 1 antwoord)
Is de organisatie ingericht op samenwerking met externen?(Kies 1 antwoord)
Is de strategie gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde?(Kies 1 antwoord)