Taster

Sterfiguur

"(Kies 1 antwoord)" geeft vereiste velden aan

Hoe staat het met de operational excellence?(Kies 1 antwoord)
In hoeverre wordt ingezet op productinnovatie?(Kies 1 antwoord)
Staat de klant centraal?(Kies 1 antwoord)
Is de organisatie ingericht op samenwerking met externen?(Kies 1 antwoord)
Is de strategie gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde?(Kies 1 antwoord)